Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej: https://pozdental.pl/

Informujemy Cię, że w przypadku, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dostępną pod adresem https://pozdental.pl/ oraz nasze profile w mediach społecznościowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pozdental Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954093, NIP: 5272989938, REGON: 521287840, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 • listownie, wysyłając przesyłkę na adres zakładu leczniczego Administratora: POZDENTAL STOMATOLOGIA, ul. Obornicka 287, 60-691 Poznań,
 • pocztą elektroniczną na adres: gabinet@pozdental.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer: 696 44 20 44 lub 61 840 00 04.

Dane Inspektora Ochrony Danych

W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, stosowanie procedur oraz odpowiadanie na ewentualne pytania związane z przetwarzaniem danych. Możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Pauliną Gogolewską, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@perfectinfo.pl.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głównie zależne od funkcjonalności strony, z jakich korzystasz i interakcji, w jakie z nami wchodzisz. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1) Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookie oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o systemie operacyjnym, dane dostawcy usługi dostępu do Internetu czy też dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.

Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony oraz zapobiegania usterkom, a także przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące celom marketingowym, do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookie innych niż techniczne, prawną podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Pliki te służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz podejmowaniu działań marketingowych. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić lub utrudnić nam dostosowanie działania strony internetowej do Twoich potrzeb, w tym przedstawianie Ci spersonalizowanych materiałów marketingowych.

Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie (inne niż techniczne) następuje poprzez dokonanie wyboru w ramach okienka pojawiającego się po wejściu na stronę internetową – Użytkownik ma prawo wyboru zakresu plików cookie, które mogą być aktywne w ramach jego aktywności na stronie. Masz możliwość zarządzania plikami cookie również za pomocą swojego urządzenia w ramach ustawień przeglądarki internetowej.

2) Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość, kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystasz z możliwości napisana do nas za pośrednictwem Messengera.

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

3) Prowadzenie działań marketingowych

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej oraz naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube, możemy kierować do użytkowników płatne reklamy. Robimy to przy wykorzystaniu takich usług jak Google Ads czy Facebook, w tym Facebook Piksel. Reklamy mogą być kierowane w oparciu o ogólne informacje, które są zbierane przez dostawców wskazanych powyżej usług, takich jak miejsce zamieszkania czy też fakt wcześniejszego odwiedzenia naszej strony internetowej lub naszego fanpage’a w mediach społecznościowych. Nie wykorzystujemy szczegółowych informacji dotyczących Twojej osoby w celu kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych i nie przetwarzamy danych w taki sposób, aby mogło to powodować zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub istotnie wpływać na Twoją osobę.

Wyświetlanie komunikatów marketingowych, w tym reklam, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4) Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy fanpage w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub YouTube. Jeżeli odwiedzasz te profile, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe. Dzieje się to również w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. konieczność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka lub YouTube są również przetwarzane przez Meta Platforms Ireland Limited i spółki powiązane, a także Google Ireland Limited i podmioty powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcesz wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, możesz zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do właścicieli ww. mediów społecznościowych (dane kontaktowe są zawarte w politykach prywatności tych podmiotów) – jeśli zwrócisz się do nas, poinformujemy Cię o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Cię w przekazaniu Twojego pytania bezpośrednio do ww. podmiotów.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingu strony internetowej.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Twoje dane
osobowe do:

 • Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google oraz umieszczaniem treści na kanale YouTube. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
 • Meta Platforms Ireland Limited– podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Meta Platforms z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
 • Podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej – jeśli zdecydujesz się na przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skorzystasz formularza kontaktowego, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu usług tego podmiotu.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że:

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, skontaktowała z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jegozakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób, chyba że dalsze przechowywanie Twoich danych będzie uzasadnione innym celem,
 3.  jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,
 4. jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawiła polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisała do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy Twoje dane tak długo jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas, gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu.

 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na warunkach wynikających z Rozporządzenia, przysługują Ci prawa do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. przeniesienia Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na
 6. podstawie zgody,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 8. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookie

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookie technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookie, oznacza to również podobne do plików cookie technologie. Pliki cookie służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Cookie sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików cookie.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Menu